Počinje odbrojavanje

Nakon 10 godina predanog rada firmu 12 Points doo uskoro očekuje novi početak. 10.09.2018. počinje i zvanično da radi u svojim novim sopstvenim prostorijama u Sremčici u Beogradskoj 409. Pored već uobičajenih usluga iz oblasti knjigovodstva, uvodi se potpuno novi paket usluga za poslovno savetovanje namenjenih mikro i malim preduzećima i preduzetnicima. Posebna ponuda knjigovodstva i konsaltinga je namenjena udruženjima jer je u tom segmentu klijentele preduzeće 12 Points i formiralo svoj imidž na tržištu.
Dizanjem usluge na potpuno novi nivo doprineće i kompletna usluga platnog prometa koja je puštena u rad u saradnji sa platnom institucijom Payspot doo iz Novog Sada, pa je tako jedan od najlepših šaltera u sistemu upravo u prostorijama preduzeća 12 Points doo.
Tako mala privreda ima priliku da svoje obaveze uplate pazara i dostavljanja računovodstvene dokumentacije za knjiženje obavi na jednom mestu, te time uštedi vreme i novac. U korak sa vremenom, po prvi put se obraćamo fizičkim licima, a posebno lokalnom stanovništvu da na našem šalteru brzo završi razne vrste transakcija po njihovom nalogu.
Posebno naglašavamo da je 12 Points doo jedino preduzeće u Srbiji koje nudi stenografske usluge i kao takvo dominira na tržištu koje je i dalje nedovoljno pokriveno ovom delatnošću, pa je u tom cilju u planu i obuka potencijalnih kandidata.
Naravno, kao i dosada visoka profesionalnost je odlika naših saradnika koji kroz konsultantske aktivnosti pomažu našim privrednicima u oblasti odnosa sa javnošću. O tome najbolje govore brojne manifestacije koje pomažemo i organizujemo i o kojima ćemo vas od sada redovno i detaljno izveštavati.
Zajedno u novu deceniju!
Neven Zoraja
Direktor