Minimalna cena rada za 2021. godinu

Minimalna zarada

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2021. godine iznosiće 183,93 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 172,54 na 183,93 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 116 od 16.9.2020. godine.

Minimalna cena rada

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2021. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 29.428,80 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 30.900,24 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 32.371,68 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 33.843,12 dinara.

Iznos bruto minimalne zarade zavisi od neoporezivog iznosa zarade koji se menja od 1.2.2021. godine. Najavljeno je da će se menjati neoporezivi iznos zarade već od 1.1.2021. godine (videti ovde).

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2020. godine) 172,54 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 6,6%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2020. godine vrše se po 172,54 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2021. godine se vrše po 183,93 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Tekst je preuzet sa portala Neobilten

Za ljude koji se odluče da zaplove u preduzetničke vode država je omogućila bespovratna sredstva